Werknemers

Wat is Werknemersvrijwilligerswerk?
Als werknemers, gesteund door hun werkgever, vrijwilligerswerk verrichten en daarbij maatschappelijke doelen voorop staan, noemen we dat werknemersvrijwilligerswerk. Het meest ideaal is als dit kan worden gecombineerd met persoonlijke doelen van de individuele medewerker en/of de doelen van het bedrijf. Dan ontstaat er een win-win-win situatie.

Vormen
Belangrijke vormen van werknemersvrijwilligerswerk die de werkgever kan ondersteunen of organiseren zijn:
● Mentoring en coaching via persoonlijke ontmoeting en ondersteuning.
● Detachering: kort en lang durende plaatsing bij maatschappelijke organisatie(s)
● Teamproject: maatschappelijke uitdaging/klussendag etc.
● Bestuurswerk en advisering: persoonlijke of groepsgewijze inzet van expertise.


Uitgangspunten
 De uitgangspunten bij werknemersvrijwilligerswerk op een rijtje:
● Er is sprak van een win-win-win situatie: zowel de maatschappelijke organisatie, het bedrijf en de individuele werknemer profiteert hiervan.
● Allen hebben iets te bieden en te vragen. De inzet van de medewerkers gebeurt op vrijwillige basis.
● In overleg met het bedrijf en de medewerker(s) wordt een passend project gezocht.
● Medewerkers kunnen zowel in werktijd als in eigen tijd werkzaam zijn.
●  De activiteiten kunnen individueel of in teamverband, incidenteel of tijdens een langere periode uitgevoerd worden.


Voordelen
De specifieke voordelen van werknemersvrijwilligers-werk zijn:
● Werknemersvrijwilligerswerk is praktisch en concreet, het is makkelijk te communiceren.
● Werknemersvrijwilligerswerk draagt bij aan de maatschappelijke identiteit van het bedrijf en dus aan het imago.
● Afhankelijk van het gekozen project draagt het bij aan de teambuilding, de vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers en aan hun loopbaanontwikkeling.
● Werken in een andere omgeving werkt blikverruimend en het is een goede methode om in nieuwe netwerken te komen.

Adviesbureau BOZ

Martin Luther Kingstraat 806-49906065
4384HT Vlissingeninfo@adviesbureauboz.nl
contact