Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wil zeggen dat een bedrijf een activiteit of investering doet voor een maatschappelijke- of vrijwilligersorganisatie in de plaatselijke samenleving. Deze activiteiten hebben niet direct te maken met de bedrijfsactiviteiten, maar zijn gericht op het leefbaar maken of houden van de lokale samenleving.

Betrokken Ondernemen kan op allerlei manieren. Een bedrijf kan zijn medewerkers de mogelijkheid geven om (deels) binnen werktijd tijd te besteden aan vrijwilligerswerk. Dat noemen we werknemersvrijwilligerswerk. Een bedrijf kan een organisatie ook materieel en financieel steunen.

Met collega’s klussen bij een dak- en thuislozenvoorziening, koken met Afghaanse vrouwen, met z’n allen ploeteren in de natuur of het geven van een workshop over ICT zijn voorbeelden van een actieve invulling van bedrijven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Adviesbureau BOZ heeft tal van projecten in beeld en wil graag een bemiddelende en adviserende rol spelen om tot een juiste koppeling tussen bedrijfsleven en vrijwilligerswerk te komen.

Adviesbureau BOZ

Martin Luther Kingstraat 806-49906065
4384HT Vlissingeninfo@adviesbureauboz.nl
contact