Doelstelling

Het doel van Adviesbureau BOZ is om op een professionele manier de betrokkenheid tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zeeland te stimuleren door de inzet van kennis & kunde, menskracht & middelen van het bedrijfleven. Adviesbureau BOZ vervult hierbij een adviserende en intermediaire rol en zo nodig, een projectbegeleidende rol.

Om het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in Zeeland een enorme impuls te geven is de voornaamste doelstelling van Adviesbureau BOZ het organiseren van een maatschappelijke Beursvloer geweest. Met Stichting Beursvloer Zeeland zijn er inmiddels zeven van deze netwerkevenementen gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op de website van
Beursvloer Zeeland. Sinds mei 2011 is Stichting Beursvloer Zeeland verder gegaaan onder de naam de Zeeuwse Uitdaging. Vanaf het najaar 2013 heeft Resy van Loon, eigenaar van BOZ,  het management van de Zeeuwse Uitdaging overgedragen aan Marjolijn Sponselee van AddVision Consultancy.

Visie
Succesvol Maatschappelijk Betrokken Ondernemen door de Zeeuwse bedrijven is van belang voor alle facetten van de Zeeuwse samenleving. Daar waar ondersteuning of stimulering gewenst wordt geacht, om succesvol maatschappelijk ondernemen te kunnen realiseren, ziet Adviesbureau BOZ een faciliterende rol voor zichzelf weggelegd.

Missie
Adviesbureau BOZ wil het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen binnen Zeeland stimuleren, initiëren, ontwikkelen en uitdragen. Adviesbureau BOZ wil de intermediair zijn tussen bedrijfsleven en Zeeuwse samenleving. Door projecten te realiseren wordt MBO duurzaam verankerd in de Zeeuwse samenleving.

De drie letters in het logo van Adviesbureau BOZ symboliseren de missie. BOZ staat voor Betrokken Ondernemen Zeeland. Adviesbureau BOZ is uw intermediair op het gebied van (Maatschappelijk) Betrokken Ondernemen in Zeeland.

Tevens beelden de drie letters de verbondenheid tussen Bedrijf en Organisatie in Zeeland uit. Adviesbureau BOZ brengt partijen in de Zeeuwse samenleving bij elkaar.

Adviesbureau BOZ

Martin Luther Kingstraat 806-49906065
4384HT Vlissingeninfo@adviesbureauboz.nl
contact