Diensten

Adviesbureau BOZ faciliteert het opzetten van maatschappelijke projecten binnen bedrijven en inventariseert de wensen en behoeften voor ondersteuning vanuit het maatschappelijke veld. Vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties kunnen gecoacht worden om hun vraag concreet te maken.

Adviesbureau BOZ dient tevens als kennis-/adviescentrum op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Resy van Loon is projectmanager/eigenaar van Adviesbureau BOZ. Op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen heeft zij ervaring opgedaan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlissingen. Tevens is zij projectleider geweest van een pilot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Vlissingen, in opdracht van
Movisie en de provincie Zeeland. Vanuit deze ervaring in combinatie met de drijfveren om actief iets voor de samenleving te willen betekenen en de toenemende belangstelling voor MBO is Adviesbureau BOZ ontstaan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat politiek gezien hoog op de agenda. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is hier een onderdeel van. Bedrijven willen vaak wel Maatschappelijk Betrokken bezig zijn, maar weten daar geen vorm aan te geven. Zij kennen het maatschappelijk veld niet.

Vrijwilligers-en maatschappelijke organisaties weten de weg naar het bedrijfsleven niet of nauwelijks te vinden. In ieder geval niet op de manier van MBO. Veelal wordt er alleen aan financiële sponsoring gedacht. Om deze organisaties projectmatiger te laten denken is coaching nodig, omdat het begrip MBO voor hen vaak nieuw is.

Voor zowel bedrijf als maatschappelijke organisatie geldt dat een vrijblijvend gesprek met Adviesbureau BOZ aangegaan kan worden. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf/organisatie maakt Adviesbureau BOZ een projectvoorstel op maat. Adviesbureau BOZ werkt op basis van een project- of uurtarief.

Voor meer info ga naar
contact.

Adviesbureau BOZ

Martin Luther Kingstraat 806-49906065
4384HT Vlissingeninfo@adviesbureauboz.nl
contact